Juraj Mazák

som

Toto leto sa môžeme stretnúť na EduFeste 19.6.2021 v Nitre, v Ťahanovskej záhrade alebo pri zápise žiakov do Slobodnej školy.

V hodnotách idealista, v riešeniach pragmatik

Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP

Chcete vedieť, kto mi písal bakalárku či diplomovku :)? Ja sám, pomáhal vedúci práce a manželka. Ak by ste si ju chceli prečítať, nech sa páči: bakalárka i diplomovka. Ďalšie eseje z môjho autorského pera: Ineko 2006, Indícia 2012, LEAF IRPU 2013.

Ak vás zaujíma, či som blízka rodina s predsedom súdnej rady (prof. JUDr. Ján MAZÁK, PhD.), zahrajte sa na investigatívcov a napíšte mi, na čo ste prišli.

Transparentný účet, kam môžete prispieť na zmenu sveta: SK7583300000002901737447

ČO SOM DOTERAZ ROBIL

Pár zaujímavých faktov o mojom pôsobení a spoločenskom dopade.

2682

hodín absolovovaného neformálneho vzdelávania.

346827

eur vyplatených štátu z podnikania na daniach a odvodoch.

4751

dobrovoľnicky odpracovaných hodín.

568

odučených študentov a zaškolených absolventov.

Vzdelanie, kvalifikácia a skúsenosti

Vzdelanie

Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice

 • Anglické bilingválne gymnázium (2001-2006, ISCED 3A)
 • odborná štátna jazyková skúška – angličtina, prírodné vedy

Technická Univerzita v Košiciach

 • Fakulta elektrotechniky a informatiky, (2006-2011)
 • Katedra inžinierskej pedagogiky, Technická univerzita v Košiciach, Němcovej 32, Košice
 • International Society for Engineering Pedagogy, Klagenfurt, Rakúsko (DTI, Dubnica n.V.)

Ďalšie vzdelávanie

 • Sokratov Inštitút (ročný víkendový tréning v rozsahu 50 dní, vedenie ľudí a projektov, médiá, spoločnosť, občiansky a tretí sektor, o. z. Živica, Zaježová, 2017-2018)
 • Politická akadémia (ročný kurz v rozsahu 21 dní, Inštitút politicko-ekonomického vzdelávania, Trenčín, 2019-2020)

Dobrovoľnícka činnosť

S deťmi, mládežou, vzdelávaním, vedením ľudí, pre:

 • o. z. Detská misia, Legionárska 4, Bratislava (od 2001)
 • o. z. Kairos; o. z. Kairos Košice, Vodárenská 3, Košice (od 2006, štatutár)
 • Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny (SZOPK), Nábr. sv. Metoda 17, Prievidza (od 2017)
 • o. z. Radosť zo života pri CŠPP, Bocatiova 1, Košice (od 2017, výskum ESPY, štatutár)
 • o. z. Ťahanovská záhrada, Košice (od 2017, zakladateľ, správca a štatutár, zriadovateľ demokr. školy)
 • o. z. Kvalitné školstvo, Košice (od 2018, člen tímu projektu "Deti nepočkajú", štatutár)
 • a tiež ubytovanie a starostlivosť o nepočujúceho Ľudovíta bez domova (od 2014)

Práca a podnikanie

SZČO Ing. Bohumil Mazák (2003-2008)

247.sk, s.r.o. (od 2008)

Riadenie firmy, organizácia práce tímov vo firme (IT outsourcing, účtovníctvo, eGov, GDPR), kontakt so zákazníkmi, vedenie ľudí, optimalizácia procesov, krízový, projektový a finančný manažment

Pedagogická činnosť

Učiteľ a zriaďovateľ školy

 • Vyučovanie informatiky v slovenskom a anglickom jazyku, kurzy Cisco CCNA, zast. triedny učiteľ (od 2011)
 • Podpora vyučovania informatiky, správy servera a IKT vybavenia, príprava grantov, EduScrum
 • Zriaďovateľ prvej Slobodnej demokratickej školy na Slovensku so sebariadeným vzdelávaním

Odborný konzultant

 • IT expert - konzultačná činnosť pre CVTI, pripomienkovanie učebníc a vzdelávacích materiálov v oblasti IT pre ZŠ a SŠ
 • Centrum vedecko-technických informácii SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava (2018-2020)

Politická činnosť

Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce

 • Poslanec mestskej časti
 • Člen finančnej komisie a Komisie komunitného rozvoja a kultúry
 • Člen Rady školy ZŠ Belehradská 21 a ZŠ Bruselská 18 v Košiciach

Mesto Košice

 • Člen Komisie pre vzdelávanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Galéria

V galérii nižšie nájdete niekoľko momentov z môjho pracovného, ale aj súkromného života zachytených okom fotografa.

 • Všetky
 • Dobrovoľníctvo
 • Súkromie
 • Politika
 • Podnikanie

MOJE VÝSLEDKY

Roky tvrdej práce už prinášajú skvelé ovocie. Významnou mierou som sa pričinil o vznik a rozvoj projektov, ktoré menia tvár mesta Košice i osudy jednotlivcov. V týchto vybraných projektoch som naďalej aktívny a spolu s ďalšími vedieme aj ďalších kolegov či dobrovoľníkov, ku ktorým sa môžete pridať v rámci týchto iniciatív:

247.sk, s.r.o.

Rodinná firma pôsobiaca v oblasti IT, eGov a účtovníctva na Vodárenskej 3 v Košiciach.

Slobodná škola

Slobodná demokratická škola so sebariadeným vzdelávaním pre deti vo veku 3 až 16 rokov

Ťahanovská záhrada

Komunitná záhrada v Ťahanovciach zameraná na deti, mládež a vzdelávanie

Kairos Košice

Venuje sa komunitnej práci so sociálne znevýhodnenou mládežou prevažne na sídlisku Terasa

Radosť zo života

Pracuje s klientmi centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Košiciach, teda deťmi so zdravotným znevýhodnením a ich rodinami

Deti nepočkajú

Aktívne presadzuje plošné riešenia pre zvyšovanie kvality vzdelávania na Slovensku

<--

Spolupráca

-->

Kontakt

Loading
Vaša správa bola odoslaná. Ďakujeme!